Oznam OPK - NZ

 o zmene pri vydávaní a predlžovaní platnosti PL