aIMG 5345Dňa 7.12.2018 sa v Nových Zámkoch a v priestoroch kaštieľa v Palárikove, konali slávnosti 90. výročia od vzniku myšlienky založiť CIC. Hlavným organizátorom slávnosti boli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenská poľovnícka komora, OPK Nové Zámky a mesto Nové Zámky. Prvá časť slávnosti sa odohrávala v priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch, kde sa zišla poľovnícka, ale aj nepoľovnícka verejnosť a rovnako zástupcovia médií. V úvode zaznela hymna Slovenskej republiky, hymna CIC a hymna poľovníkov v podaní pána Otokara Kleina a Reprezentačného telesa SPK. 

Úvod slávnosti patril primátorovi mesta Nové Zámky, ktorý privítal vzácnych hostí, medzi nimi p. Gabrielu Matečnú - ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, p. Tamása Marghescu - generálneho tajomníka CIC, prezidentov a predsedov poľovníckych samospráv Vyšehradskej štvorky členov prezídií SPK a SPZ a mnohých ďalších. Poľsko reprezentoval čerstvo zvolený predseda Rady PZL p. Rafał Malec, Českú republiku predseda Českomoravskej mysliveckej jednoty p. Jiří Janota, Maďarsko predseda Maďarskej poľovníckej komory p. Lászlo Jámbor a Slovensko prezident SPK p. Tibor Lebocký. Po privítaní hostí nasledoval príhovor p. ministerky Gabriely Matečnej, p. prezidenta SPK a SPZ Tibora Lebockého a predsedu OPK Nové Zámky p. Jána Ikrényiho. Vďaka riaditeľovi múzea vo Svätom Antone Mariánovi Čížovi sme si mohli zaspomínať na Sympózium v Nových Zámkoch v roku 1998, hosťom taktiež porozprával a krátkym filmom priblížil aj históriu CIC. Po sympóziu p. Číža požiadali o slovo tiež zástupcovia poľovníckych samospráv, ktorí zhrnuli aktuálne problémy chápania poľovníctva verejnosťou v ich krajinách.

Nasledoval krátky program Reprezentačného telesa SPK, ktoré nám zahralo poľovnícke fanfáry od známych skladateľov. Po programe p. predseda OPK Nové Zámky Ján Ikrényi a p. prezident SPK a SPZ Tibor Lebocký ako poďakovanie a spomienku na 90. výročie vzniku myšlienky založiť CIC venovali p. Gabriele Matečnej a ostatným prítomným striebornú pamätnú medailu. V Nových Zámkoch nám sympózium moderoval pán Vladimír Vondrák.

Druhá časť programu nasledovala v kaštieli v Palárikove, kde slávnostne odhalili pamätnú tabuľu 90 rokov od vzniku myšlienky založiť CIC spoločne p. ministerka s p. prezidentom SPK a SPZ a generálnym tajomníkom CIC. Po tomto akte pokračoval slávnostný deň diskusiou prezidentov a predsedov poľovníckych samospráv krajín Vyšehradskej štvorky a po prezentácii a priblížení úloh činností Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC, pristúpili k podpísaniu Memoranda o spolupráci poľovníckych organizácií krajín Polski Związek Łowiecki, Českomoravskej mysliveckej jednoty, Maďarskej poľovníckej komory a Slovenskej poľovníckej komory.

Autori: M.Khernová, M.Hustinová
Autor foto: M.Hustinová, Peter Šomek - Fotogaléria

Reportáž TV relácie Halali: 90. výročie od vzniku myšlienky založiť CIC v Palárikove

 Zdroj: Slovenská poľovnícka komora